Česko-německé příhraničí je bohatou pramennou oblastí.

VĚDCI ZE TŘÍ UNIVERZIT ZAČÍNAJÍ ZKOUMAT PRAMENY V ČESKO-NĚMECKÉM PŘÍHRANIČÍ

VĚDCI ZE TŘÍ UNIVERZIT ZAČÍNAJÍ ZKOUMAT PRAMENY V ČESKO-NĚMECKÉM PŘÍHRANIČÍ

Chtějí zmapovat přírodní vodní zdroje a hledat způsoby jejich využití a ochrany, zároveň budou odkrývat jejich historii.

Liberec/Žitava – Prameny, přírodní vodní zdroje a jejich původní pojmenování, významy a využití v krajině začínají zkoumat odborníci z Technické univerzity v Liberci, IHI Zittau (TU Dresden) a České zemědělské univerzity v Praze. Výzkum potrvá tři roky. Jeho výsledkem bude katalog desítek přírodních vodních zdrojů v oblasti mezi Libercem a Žitavou s jejich podrobným popisem, a návrhy, jak je v budoucnu využít a chránit. Zapojí se odborníci napříč vědeckými obory. S výsledky své práce seznámí města a obce a orgány státní správy. Poznatky, které z výzkumu vzejdou, se uplatní i ve výuce na základních a středních školách.

Hornatá oblast česko-saského příhraničí je velkým množstvím vodních zdrojů typická. V životě zdejších lidí, praktickém i duchovním, hrály po staletí důležitou roli. Kvůli demografickým proměnám osídlení této oblasti se ale mnohé informace a poznatky ztratily nebo se dochovaly jen ve zlomcích.

„Náš průzkum uskutečníme přímo v terénu. Zapojí se do něj liberečtí, pražští i žitavští vysokoškolští studenti. V horách budeme mapovat a zkoumat studánky a prameny, o kterých už víme, a současně hledat další, které zatím nikdo nepopsal a nezachytil v mapách. Proto bychom uvítali i spolupráci těch, co o pramenech a starých studánkách v příhraničí vědí. Jejich pomoc bude neocenitelná,“ uvedl Mgr. Jiří Šmída, PhD., manažer projektu a proděkan pro vnější vztahy Fakulty přírodovědně-humanitní TUL.

Vědci uvítají také tipy od veřejnosti. Zájemci mohou podněty na místa málo známých pramenů posílat online na webové stránce prameny.tul.cz. Prostřednictvím formuláře s mapou je možné připojit další informace k již existujícím pramenům – například pojmenování, příběh, legendu nebo vlastní vzpomínky, které se k danému místu váží. O dění ve svém výzkumu živě informují také prostřednictvím stránky na Facebooku www.facebook.com/pramenyspojuji.

Do výzkumu se zapojí vědci z mnoha oborů. Geologové, hydrologové, ekologové i odborníci z oblasti kulturní geografie, kartografie a geoinformatiky. Výsledkem jejich práce bude podrobný seznam všech vodních zdrojů v této oblasti, knižní atlas pramenů a online průvodce. Informace budou obsahovat i doporučení a postupy pro samosprávy, vodohospodáře nebo ochránce přírody na obou stranách hranice, jak se prameny dají využít a jak je chránit při krajinotvorných úpravách nebo využít pro podporu cestovního ruchu.
„Výsledkem spolupráce všech tří univerzit na tomto projektu by mohla být vzájemná výměna expertů a jejich zapojení do přeshraničního vzdělávání studentů. V budoucnu by tak mohl vzniknout tzv. multiple-degree vysokoškolský obor, který by se zaměřil na atraktivní témata příhraničního přírodního prostoru v oblasti Liberce a Žitavy, jeho historie i současnosti. Obdobně jako stávající Univerzita Nisa, jejíž absolventi získávají diplom ze všech 3 univerzit,“ uvádí Jiří Šmída.

S výsledky výzkumu budou vědci seznamovat průběžně na seminářích a kurzech učitele zeměpisu, dějepisu nebo občanské výuky na základních a středních školách v Libereckém kraji. Připraví pro ně i vhodné výukové pomůcky.

PROJEKT PRAMENY SPOJUJÍ KRAJINY A STÁTY
ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A KOOPERACE V REGIONU LIBEREC-ZITTAU BYL PODPOŘEN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE.

© 2016 - 2018 Technická univerzita v Liberci | Fotografie Erik Lehmden