Česko-německé příhraničí je bohatou pramennou oblastí.

Zoologie

Průzkum prameništní fauny je tématem, který zajímá naše hydrobiology. Prameniště jsou životním prostředím drobných vodních živočichů – ploštěnek, hrachovek, blešivců a dalších, jejichž soubor označujeme jako bentos. Celková biodiverzita je ukazatelem kvality vody, sedimentu a hydrologických podmínek.

Naši experti: Mgr. Michal Bílý & Ph.D. Ing. Lucie Součková

PROJEKT PRAMENY SPOJUJÍ KRAJINY A STÁTY
ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A KOOPERACE V REGIONU LIBEREC-ZITTAU BYL PODPOŘEN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE.

© 2016 - 2018 Technická univerzita v Liberci | Fotografie Erik Lehmden