Česko-německé příhraničí je bohatou pramennou oblastí.

Hydrologie

Hydrologové projektového týmu se zabývají podzemními vodami, jejich původem, podmínkami výskytu, jejich fyzikálními a chemickými vlastnostmi a jejich interakcí s okolním prostředím.

Naši experti: Dr. Tomáš Vitvar

PROJEKT PRAMENY SPOJUJÍ KRAJINY A STÁTY
ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A KOOPERACE V REGIONU LIBEREC-ZITTAU BYL PODPOŘEN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE.

© 2016 - 2018 Technická univerzita v Liberci | Fotografie Erik Lehmden