Česko-německé příhraničí je bohatou pramennou oblastí.

Geologie

Území mezi Libercem, Žitavou a Rumburkem je z geologického hlediska bohaté a rozmanité, nachází se na hranici tří velkých geologických jednotek: Krkonošsko-jizerského krystalinika (paleozoikum), České křídové tabule (křída) a Žitavské pánve (terciér). Úkolem geologů je sledovat vztahy mezi geologickým podložím, vlastnostmi jeho hornin, a typy pramenů a kvalitou jejich vod. Již při volbě pramenů a pramenišť určených pro podrobný průzkum geolog přispívá k rozhodnutí o jejich vhodnosti. Geologická mapa je proto důležitou součástí všech našich mapových aplikací.

Naši experti: doc. RNDr. Kamil Zágoršek, PhD.

 

PROJEKT PRAMENY SPOJUJÍ KRAJINY A STÁTY
ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A KOOPERACE V REGIONU LIBEREC-ZITTAU BYL PODPOŘEN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE.

© 2016 - 2018 Technická univerzita v Liberci | Fotografie Erik Lehmden