Česko-německé příhraničí je bohatou pramennou oblastí.

Didaktika

Úkolem pedagogů výzkumného týmu bude přesvědčit o jedinečnosti pramenů a pramenišť i laickou veřejnost, zvláště pak žáky a studenty středních a vysokých škol. K nejdůležitějším cílům projektu řadíme společné environmentální vzdělávání studentů našich tří spolupracujících univerzit, pro které připravíme letní školu a také návrh možného double-degree akreditovaného studijního oboru. Letní škola v roce 2018 bude určena žákům středních škol, které bychom rádi zaujali zajímavostí mezioborového výzkumu pramenů a nabídli jim osobní setkání s odborníky projektového týmu. Hodnoty pramenů a pramenišť k naší krajině budou ukázány i na putovní minivýstavě, ke které vznikne soubor metodických listů pro učitele a jejich žáky. Proto má didaktika jako teorie vzdělávání, která se zabývá formami, postupy a cíli vyučování, v projektu své pevné místo.

Naši experti: pozice v týmu bude obsazena v roce 2017

PROJEKT PRAMENY SPOJUJÍ KRAJINY A STÁTY
ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A KOOPERACE V REGIONU LIBEREC-ZITTAU BYL PODPOŘEN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE.

© 2016 - 2018 Technická univerzita v Liberci | Fotografie Erik Lehmden