Česko-německé příhraničí je bohatou pramennou oblastí.

 • Měření v krajině

  Jsme v terénu

  • Měření v krajině
  • Pramen detail
  • Měřák
  • Mapa
  • Zasedačka
 • Pramen detail

  Prameny spojují krajiny a lidi

  • Měření v krajině
  • Pramen detail
  • Měřák
  • Mapa
  • Zasedačka
 • Měřák

  Zkoumáme kvalitu pramenů

  • Měření v krajině
  • Pramen detail
  • Měřák
  • Mapa
  • Zasedačka
 • Mapa

  Tvoříme mapy

  • Měření v krajině
  • Pramen detail
  • Měřák
  • Mapa
  • Zasedačka
 • Zasedačka

  V jednom týmu lidé ze tří univerzit

  • Měření v krajině
  • Pramen detail
  • Měřák
  • Mapa
  • Zasedačka

logo pramendy czde 01 small

eusn

eu sn

Česko-německé příhraničí je bohatou pramennou oblastí. Najdeme zde množství studánek a pramenů - léčivých, minerálních i zázračných. Voda je životně důležitá a lidé si proto těchto vodních zdrojů vždy vážili a chránili je. Dnes nás tyto prameny spojují.

Prameny spojují přes hranici

Výzkum pramenů a pramenných oblastí na českosaském pomezí je jedinečným úkolem pro tým sestavený z vědců celkem z 3 univerzit: Technické univerzity v Liberci, Technische Universität Dresden (IHI Zittau)České zemědělské univerzity v Praze.

Na projektu spolupracují odborníci z několika oborů – hydrologie, geologie, ekologie, kulturní geografie, kartografie a geoinformatiky. Do výzkumných prací zapojují své studenty. Budou společně mapovat pramenné oblasti a vyhodnocovat jejich chemické, hydrologické, geologické, ekologické a kulturněspolečenské charakteristiky. Tyto výstupy budou podkladem pro využití krajinotvorné role pramenů pro zachování a zlepšení ekologické a biologické rozmanitosti přeshraničního regionu.

Tříletý projekt má za cíl vytvořit síť akademických, vzdělávacích a samosprávných institucí, které působí v regionu Liberec-Zittau. Kromě přenosu know-how má spolupráce umožnit zapojení žáků místních škol a seznámit je s přírodním a kulturním bohatstvím regionu.

Doba trvání projektu

1. 2. 2016 - 31. 1. 2019

Registrace projektu

31. 8. 2015

měříme
Za použití sond měříme v pramenech pH, teplotu, konduktivitu, redox potenciál nebo rozpuštěný kyslík.
multimetr
K měřením v terénu používáme voděodolný přenosný multimetr.
Nudná věda?
Nudná věda? Radost být venku! Z odběru vzorků a měření na louce u Dolní Světlé.
studentský tým
Náš studentský tým v akci - během studia si díky projektu studenti vyzkouší terénní i laboratorní práci.
 • měříme
  Za použití sond měříme v pramenech pH, teplotu, konduktivitu, redox potenciál nebo rozpuštěný kyslík.
 • multimetr
  K měřením v terénu používáme voděodolný přenosný multimetr.
 • Nudná věda?
  Nudná věda? Radost být venku! Z odběru vzorků a měření na louce u Dolní Světlé.
 • studentský tým
  Náš studentský tým v akci - během studia si díky projektu studenti vyzkouší terénní i laboratorní práci.
  • Botanici projektového týmu se zabývají zjišťováním vlastností pramenišť (tedy blízkého okolí pramenů). Sledují rozmanitost vegetačního pokryvu, z níž lze usuzovat na kvalitu prameniště a vody v něm.

   Zjistit více

  • Úkolem geologů je sledovat vztahy mezi geologickým podložím, vlastnostmi jeho hornin, a typy pramenů a kvalitou jejich vod. Již při volbě pramenů a pramenišť určených pro podrobný průzkum geolog přispívá k rozhodnutí o jejich vhodnosti. Geologická mapa je proto důležitou součástí všech našich mapových aplikací.

   Zjistit více

  • Úkolem pedagogů výzkumného týmu bude přesvědčit o jedinečnosti pramenů a pramenišť i laickou veřejnost, zvláště pak žáky a studenty středních a vysokých škol. K nejdůležitějším cílům projektu řadíme společné environmentální vzdělávání studentů našich tří spolupracujících univerzit, pro které připravíme letní školu a také návrh možného double-degree akreditovaného studijního oboru.

   Zjistit více

  • Hydrologové projektového týmu se zabývají podzemními vodami, jejich původem, podmínkami výskytu, jejich fyzikálními a chemickými vlastnostmi a jejich interakcí s okolním prostředím.

   Zjistit více

  • Naši experti se zabývají chemickým složením vody v prameništích – její čistotou či znečištěním, například koncentrací toxických kovů v sedimentu a biotě, dále identifikací původu vody a obecně vztahy mezi chemismem vody a vegetací.

   Zjistit více

  • Kartografie se zabývá sestavováním map všech druhů - od počátečního vyměřování v terénu až po výslednou realizaci (virtuální nebo tištěnou). Naši experti tvoří veškeré mapy a výsledkem jejich práce bude mimo jiné také Atlas pramenů ve zkoumaném území. Jejich úkolem je navrhnout využití starých map jako zdroje pro historické informace a fakta, která budou využita pro studium kulturních aspektů pramenů a pramenišť...

   Zjistit více

  • Kulturní geografové projektového týmu se zajímají o příběhy míst, jejich pojmenování a historii. Kromě práce s archivními prameny se vydají také do terénu hledat pamětníky a zaznamenávat jejich příběhy a vzpomínky.

   Zjistit více

  • Průzkum prameništní fauny je tématem, který zajímá naše hydrobiology. Prameniště jsou životním prostředím drobných vodních živočichů – ploštěnek, hrachovek, blešivců a dalších, jejichž soubor označujeme jako bentos. Celková biodiverzita je ukazatelem kvality vody, sedimentu a hydrologických podmínek.

   Zjistit více